Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

OOSE is een van de veertien onderwijseenheden uit de hoofdfase van de Informatica en Communicatie Academie (ICA) van de HAN. Gedurende een half jaar leren studenten hoe ze een gedistribueerde OO applicatie moeten ontwikkelen: Object Oriented Software Engineering. De eerste helft van OOSE bestaat uit drie courses die parallel lopen, de tweede helft van OOSE bestaat uit een Scrum project dat doorgaans voor externe opdrachtgevers wordt uitgevoerd waarbij de broncode veelal in de vorm van een open source licentie opgeleverd wordt. Het vakmanschap wordt overgedragen door docenten die veelal ervaring hebben in het werkveld en door gastcolleges van cracks zoals:

...