Tijdens OOSE wordt er voornamelijk gewerkt met open source software zoals Eclipse en Maven. Gedurende het project wordt veelvuldig in overleg met de opdrachtgever bepaald wie de eigenaar wordt van de broncode en in welke vorm deze broncode beschikbaar is voor anderen. Omdat OOSE deze vorm kiest kan er gebruik gemaakt worden van de Atlassian toolset, zoals Confluence en Crowd. Voor nightly builds wordt gebruik gemaakt van Jenkins en Sonar.

  • No labels