In september 2012 gaf Corey Haines een workshop waarbij de kata "Conway's Game of Life" centraal stond. Studenten werden uitgedaagd om deze puzzel op te lossen met enkele beperkingen zoals:

  • No primitives across method boundaries.
  • Value object to avoid primitive obsession.
  • Polymorphism to control state.
  • Immutable can be simpler than mutable.

Bronnen die meer informatie geven over deze kata:

http://www.nettreo.com/blog/2015/07/25/practising-tdd-katas-with-code-constraints/

https://github.com/coreyhaines/practice_game_of_life

http://www.codekatas.org/casts/tagged/game-of-life